BURDA Paweł

Burda Paweł – mieszkaniec wsi Wólka Husińska, ukończył Politechnikę Lubelską na wydziale Budownictwa i Architektury o kierunku Budownictwo Ogólne, pracownik sklepu spożywczego w Krasnobrodzie

  1. Gruntowna modernizacja dróg gminnych położnych w miejscowości Wólka Husińska – podjęcia starań o budowę drogi do Husin.
  2. Zbudowanie ścieżki rowerowej łączącej Wólkę Husińską z sąsiednimi miejscowościami.
  3. Zagospodarowanie budynku szkoły.
  4. Budowa bezpiecznych zjazdów z drogi powiatowej w Wólce Husińskiej przy współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych.
  5. Wykonanie znaków informacyjnych numeracji domów przy zjazdach z drogi powiatowej na drogi gminne w Wólce Husińskiej mające na celu szybsze dotarcie służbom ratowniczym.
  6. Działania na rzecz rozwoju agroturystyki.