DOBRUT Małgorzata Ewa

Małgorzata Dobrut, lat 48, wykształcenie wyższe.
Instruktor jazdy konnej i hipoterapeuta we własnym Ośrodku Hippiczno – Rekreacyjnym  Bretania.
Fizjoterapeuta w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym oraz w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie.
Instruktor fitness – aerobiku i Nordic Walking.
Prezes Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Turystycznego.
Chcę działać na rzecz turystyki i promować Krasnobród jako ośrodek wypoczynkowy i uzdrowiskowy.
Planuję wyznaczyć i zmodernizować istniejące szlaki do turystyki pieszej, rowerowej i konnej.
Będę angażować się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz wspierać działalność organizacji aktywizujących seniorów.