GROMEK Małgorzata Katarzyna

wiek 40 lat
mężatka, dwoje dzieci
Kandydując na radną miasta i gminy Krasnobród, chcę się przyczynić w sposób do poprawy jakości poziomu życia mieszkańców mojej gminy w szczególności mojego okręgu. Jestem zaangażowana w życie szkoły Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Przewodnicząca Rady Rodziców   W czasie kadencji będę zabiegać o realizację następujących postulatów:
  • Poprawa jakości oświetlenia w moim okręgu,
  • Budowa chodnika dla pieszych
  • Ważną sprawą jest postawienie na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw co stworzyłoby nowe miejsca pracy, których niestety w szczególności brakuję.
  • Organizacja miejsc gdzie mogliby się spotykać zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy .
  • Należy również poszerzyć ofertę kulturalną-rozrywkową zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz region.
  • Podjęcie działań aby kultura i turyści docierali także do Majdanu
  • Rozwiązanie problemu ścieków -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • pozyskanie i wykorzystanie środków na odnawialne źródła energii