KORGA Jerzy

Pragnę przedstawić skrócony program wyborczy dla naszej gminy.

Priorytetem jest dla mnie budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Podklasztor, a co za tym idzie również remont istniejącej oczyszczalni ścieków, która jest w bardzo złym stanie technicznym.

Uważam, że dużo dobrego można zrobić dla naszej gminy, osiedla m.in. budowa osiedlowych dróg .

Bardzo dużym  atutem Naszej gminy jest turystyka dlatego budowa nowych tras rowerowych jak i pielęgnacja istniejących będzie znakomitą okazją do promowania Krasnobrodu jak również Roztocza.

Moim zdaniem trzeba lepiej kontrolować inwestycje, które realizuje UG aby nie doszło do nadmiernego zadłużenia naszej gminy.

Dla wielu mieszkańców istotną kwestią jest dostęp do Internetu.

Ważnym elementem jest zagospodarowanie czasu naszych dzieci i młodzieży.

Drogi wyborco to Twój głos może przyczynić się do zmian.

Nie przejdź obojętnie obok tych spraw, które pokrótce omówiłem.

Pozdrawiam Jerzy Korga