KUSIAK Andrzej

Kusiak Andrzej – Kandydat do Rady Gminy Krasnobród

Lat 36, zamieszkały w miejscowości Potok Senderki, żonaty, wykształcenie wyższe. Pracuję na stacji paliw a ponadto wspólnie z bratem prowadzimy gospodarstwo rolne.

Moim atutem jest umiejętność słuchania innych oraz pracy w zespole jestem pracowity i odpowiedzialny. Powierzone zadania wykonuję z zaangażowaniem i konsekwencją.

Jako Radny będę zabiegał o poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy poprzez modernizację dróg gminnych oraz dostęp do czystej wody pitnej przez usunięcie azbestu z sieci wodociągów.

Poprzez współpracę z władzami powiatowymi i wojewódzkimi chciałbym  pozyskiwać środki na odnawialne źródła energii dla mieszkańców naszej gminy.

Wiem jak trudna jest praca w  gospodarstwie dlatego tez będę zabiegał poprzez instytucje o pomoc rolnikom w pozyskiwaniu środków unijnych na modernizacje swoich gospodarstw oraz wprowadzenie szkoleń z zakresu stosowania nawozów, oprysków oraz właściwego wykorzystania i ustawiania maszyn rolniczych. Chciałbym też wspierać gospodarstwa chcące rozpocząć działalność agroturystyczną.

Kusiak Andrzej