SPRĘŻYNA Jarosław Mariusz

Jarosław Sprężyna lat 50.

-bezpartyjny.
Żonaty, jedno dziecko.
Pracuję jako zarządca cmentarza parafialnego w Krasnobrodzie.
Ubiegając się o mandat radnego chciałbym przyczynić się do;
  • Poprawy jakości wody w zalewie i sposobu zarządzania obiektem
  • Zmiany funkcjonowania basenów przy zalewie, tak aby możliwe było korzystanie z basenów w godzinach wieczornych.
  • Budowy ścieżek rowerowych łączących Krasnobród z sąsiednimi miejscowościami i gminami.
  • Tworzenia ścieżek spacerowych, tras narciarstwa biegowego
  • Podjęcia działań zmierzających do uruchomienia wyciągu narciarskiego
  • Transparentnego wykorzystania środków pochodzących z opłaty uzdrowiskowej i przeznaczenie ich na poprawę infrastruktury turystycznej Krasnobrodu.
Proszę o poparcie
Jarosław Sprężyna