SZKAŁUBA Anna Maria

Anna Maria Szkałuba – lat 51, mężatka, dwoje dzieci. Nauczyciel dyplomowany, zatrudniona w Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Kaczórkach. Wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe zarządzanie w oświacie i wychowanie fizyczne. Zainteresowania: turystyka, sport i taniec.

Program wyborczy:

  • Utwardzenie nawierzchni Traktu Krasnobrodzkiego w Kaczórkach tj. ułożenie kostki na drodze, budowa chodnika oraz wykonanie oświetlenia.
  • Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Kaczórkach oraz oświetlenia na brakującym odcinku w stronę Bondyrza.
  • Wybudowanie placu zabaw dla dzieci w Hutkach.
  • Odbudowa i wybudowanie nowych ścieżek turystycznych.
  • Zintegrowanie środowiska Hutek i Kaczórkach poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów lub imprez.
  • Promowanie walorów turystycznych Krasnobrodu oraz Hutek, Kaczórek i okolicy.