TRUSZKOWSKA Barbara Zdzisława

lat 51,

zamężna, troje dzieci. Wyksztalcenie wyższe administracyjne oraz pedagogiczne z zakresu pracy socjalnej. Od 1986 roku pracuje w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie. Bezpartyjna.

 

Szanowni Państwo

Podejmując decyzję o kandydowaniu na Radną, deklaruje merytoryczną pracę na rzecz naszej gminy.

Jako wieloletni pracownik z wykształceniem administracyjnym oraz polityki społecznej największego zakładu pracy w Krasnobrodzie, znam zadania samorządowe, potrzeby mieszkańców naszej miejscowości. W działaniu jestem konkretna i skuteczna, przemawiają za tym nie słowa lecz czyny.

Państwa poparcie pozwolą na wykorzystanie moich predyspozycji, doświadczenia oraz wiedzy w rozwój naszego miasta.

Moim zadaniem będzie :

– działanie w kierunku wykonania dróg

– poprawa estetyki wokół głównego przystanku w Krasnobrodzie,

– podjęcie działań na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy,

– stworzenie oferty ulg dla seniorów, oraz aktywnych form wypoczynku i spędzania czasu.

-pozyskiwanie funduszy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

– zagospodarowanie przestrzeni w Gminie poprzez tworzenie Otwartych Stref Aktywności z Programu Rządowego Ministerstwa Sportu i Turystyki (ogólnodostępne place zabaw, siłownie zewnętrzne)

– doposażenie ZGK w sprzęt do bieżącego i zimowego utrzymania dróg

– poprawa stanu nawierzchni na drogach dojazdowych do posesji

– wyznaczenie pracownika w UMiG  do udzielania pomocy mieszkańcom w wypełnieniu wniosku z programu czyste powietrze z NFOŚiG

Proszę Państwa o zaufanie i poparcie w wyborach.