UJMA Andrzej

Andrzej Ujma 40 lat ,żonaty, dwoje dzieci.
Od urodzenia mieszkam w Majdanie Wielkim. Wykształcenie średnie. Pracuję w firmie meblowej w Tomaszowie lub.

Szanowni Państwo

Zdecydowałem się ubiegać o mandat radnego aby reprezentować Majdan Wielki w Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie.

Przedstawiam najważniejsze problemy jakimi zajmę się, jeżeli Państwo obdarzą mnie swoim poparciem.

  • Zakończenie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców. Wykonanie brakujących części chodników i drogi (w ścisłej współpracy z Powiatem Zamojskim).
  • Budowa przystanku autobusowego dla   mieszkańców pierwszej przerwy
  • Modernizacja i remont szkoły.
  • Działanie na rzecz rozwoju oświaty przedszkolnej i szkolnej oraz upowszechnienia wiedzy w środowisku lokalnym.
  • Promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw gospodarczych mieszkańców w szczególności dotyczących poprawy warunków życia i zdrowia.
  • Rozliczenie dokonanych wpłat i wykorzystanie dostępnych środków na odnawialne źródła energii.
  • Pozyskanie środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Pozdrawiam i  życzę dobrego  wyboru.

Andrzej Ujma