WRYSZCZ Józef Mirosław

Szanowni  Państwo!

Woda w zalewie jest brudna. Oczyszczalnia ścieków wymaga gruntownej modernizacji. Ulice w Krasnobrodzie są dziurawe. Niektórzy mieszkańcy piją wodę z rur azbestowych. Budynki należące do samorządu gminnego w większości są nieocieplone. Brakuje kanalizacji ściekowej. Szkoły nie mają sal gimnastycznych – mała sala w Krasnobrodzie na ponad dwadzieścia oddziałów klasowych. Brakuje parkingów. Mieszkańcy nie korzystają z kolektorów słonecznych. Brakuje perspektyw dla młodego pokolenia. Brakuje …

Czy możemy coś zmienić?

Myślę, że jednym ze sposobów na zmianę rzeczywistości krasnobrodzkiej jest pisanie dobrych projektów, na które można otrzymać dofinansowanie. Należy dać szansę tym, którzy potrafią to robić.

Zaufajcie mi podejmę starania aby zmienić naszą rzeczywistość.

Józef Wryszcz