ZUB Sylwester

Sylwester Zub

27 lat, żonaty, wykształcenie wyższe rolnicze.

Obecnie pracuję w firmie Planacja nad Tanwią Sp z o.o. Na stanowisku: agronom.

Moim głównym celem jest powołanie prawdziwego doradztwa rolniczego w naszej miejscowości i całej gminie. Polegać ma ono na szkoleniu rolników w zakresie uprawy roślin i chowu zwierząt. Będę starał się pozyskać jak najwięcej środków z dofinansowań unijnych na drogi, rozbudowę obiektów użyteczności publicznej, odnawialne źródła energii oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Musimy razem współpracować by nasze dzieci i wnuki chciały pozostawać na wsi.