Kandydat na burmistrza

Andrzej Czapla

55 lat

wykształcenie wyższe pedagogiczne

studia podyplomowe z zakresu: biologii,informatyki, zarządzania oraz doradztwa zawodowego

 • wieloletni  nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół przy Sanatorium dla Dzieci w Krasnobrodzie,
 • dyrektor Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie,
 • dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,
 • obecnie nauczyciel Zespołu Szkół w Krasnobrodzie oraz szkół podstawowych w Majdanie Wielkim i Kaczórkach

Rodzina:

żona Urszula –kierownik WTZ w Dominikanówce,

córka Aleksandra  mgr pielęgniarstwa – pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,

córka Michalina prawnik- pracuje w kancelarii notarialnej jako zastępca notariusza,

syn Jakub mgr inż. leśnictwa -pracuje w Ministerstwie Środowiska.

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Krasnobród!

Zdecydowałem się kandydować na urząd burmistrza, ponieważ nie zgadzam się z obecnym sposobem zarządzania gminą. Pracując na różnych stanowiskach starałem się dostrzegać i rozwiązywać problemy ludzi z różnych środowisk. Jako burmistrz będę starał się skupiać  na sprawach naprawdę istotnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Krasnobród. Działania obecnych władz nie zapewniają rozwoju gospodarczego i kulturalnego Naszej Gminy.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na udzielenie mi poparcia szczególny nacisk zamierzam położyć na:

 1. Pozyskanie funduszy zewnętrznych na inwestycje gminne.
 2. Ożywienie potencjału gospodarczego poprzez politykę podatkową przyjazną rozwojowi przedsiębiorczości i pomoc firmom tworzącym nowe miejsca pracy.
 3. Remont oczyszczalni ścieków – zniesienie limitów zrzutu nieczystości płynnych dla mieszkańców Gminy Krasnobród.
 4. Zniesienie bezpodstawnych zakazów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 5. Zmiana strategii remontów i utrzymania gminnych dróg gruntowych.
 6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 7. Rozwój infrastruktury turystycznej – budowa ścieżek rowerowych, tras pieszych, narciarstwa biegowego.
 8. Opracowanie założeń polityki oświatowej na terenie gminy służącej maksymalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.
 9. Wypracowanie oferty kulturalnej – skierowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Krasnobród.
 10. Rozwój sportu i rekreacji przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i budowa nowej.